DR N. MED. EDYTA BIERNAT-KAŁUŻA

1. wizyta pierwszorazowa 470 zł
2. wizyta kontrolna 20 minut 290 zł
3. konsultacja telefoniczna do 10 minut 140 zł
4. konsultacja telefoniczna do 25 minut 230 zł
5. konsultacje anglojęzyczne cena ustalana indywidualnie

DR BARBARA CIEŚLAK-GAŁĄZKA

1. wizyta pierwszorazowa (z jednoczasową wizytą u dietetyka) 440 zł
2. Konsultacja metaboliczna 320 zł
3. Konsultacja diabetologiczna 320 zł
4. Wizyta kontrolna 220 zł
5. Konsultacja telefoniczna do 30 minut 160 zł
6. Konsultacja telefoniczna 15 - 30 minut 190 zł
7. Konsultacja telefoniczna powyżej 30 minut dopłata 30 zł za każde kolejne 15 minut

MGR WIOLETTA GRYŻEWSKA

1. Pierwsza konsultacja dietetyczna 170 zł
2. Kolejna konsultacja dietetyczna 140 zł
Indywidualny plan żywieniowy 210-300 zł – cena ustalana indywidualnie
 

INNE USŁUGI 

Wizyty kontrolne przedłużone – (u obu pań doktor) dla Pacjentów wymagających szczególnie wnikliwej i dłuższej analizy sytuacji klinicznej, której ramy wykraczają poza czas przeznaczony na standardową wizytę kontrolną 150% podstawowej ceny wizyty kontrolnej za wizytę u dr EBK 30-40 minut, u dr BCG 45-60 minut; w przypadku dłuższych konsultacji niż wymienione, cena ustalana indywidualnie.
Wystawienie recepty bez wizyty lekarskiej 35 zł
Konsultacja mailowa/Mailowe omówienie wyników badań poza wizytą 70 zł
       

W związku ze zdarzającą się nieobecnością Pacjentów na umówionych i potwierdzonych wcześniej wizytach oraz nieodbieraniem telefonów w ramach konsultacji telefonicznych, co uniemożliwia innym chętnym osobom skorzystanie z porady w tym czasie, wprowadzona została opłata rezerwacyjna za nieodwołane wcześniej, niewykorzystane wizyty i konsultacje telefoniczne.

Każdy z Pacjentów na tydzień przed umówionym terminem otrzyma telefonicznie informację przypominającą o planowanej wizycie/konsultacji telefonicznej. Potwierdzenie w trakcie takiej rozmowy będzie traktowane jako wiążące. W sytuacjach losowych istnieje możliwość odwołania wizyty bez obciążenia kosztami do 24 godzin poprzedzających umówiony termin (telefonicznie osobiście lub przez SMS – na numer rejestracji 505-124-243, lub mailowo na adres reumatologia@przychodnia-orlik.pl). Nieobecność na nieodwołanej wizycie lub nieodebranie telefonu w czasie umówionej konsultacji telefonicznej będzie skutkować naliczeniem opłaty rezerwacyjnej w wysokości 50% wyjściowej ceny. Ponowne zapisanie się na wizytę w innym terminie będzie możliwe dopiero po uregulowaniu powyższej opłaty.

color
https://medycynazywienia.waw.pl/core/assets/a488b191f1/
https://medycynazywienia.waw.pl/
#70aa53
style1
paged
Wczytuję posty...
/home/klient.dhosting.pl/mariapluta/medycynazywienia.waw.pl/public_html/
#
off
none
loading
#
Sort Gallery
on
off
off
off
off