Numer konta SANTANDER 34 1090 2590 0000 0001 2242 9584.

     

DR BARBARA CIEŚLAK-GAŁĄZKA

1. wizyta pierwszorazowa (z jednoczasową wizytą u dietetyka) 440 zł
2. Konsultacja metaboliczna 320 zł
3. Konsultacja diabetologiczna 320 zł
4. Wizyta kontrolna 30 minut 220 zł
5. Wizyta kontrolna 1h 250 zł
6. Konsultacja telefoniczna 30 minut 190 zł
7. Konsultacja telefoniczna powyżej 30 minut dopłata 30 zł za każde kolejne 15 minut
8. Konsultacja mailowa 70 zł

MGR WIOLETTA GRYŻEWSKA

1. Pierwsza konsultacja dietetyczna 170 zł
2. Kolejna konsultacja dietetyczna 140 zł
3. Konsultacja mailowa 70 zł
Indywidualny plan żywieniowy 210-300 zł – cena ustalana indywidualnie
 

INNE USŁUGI 

Wizyty kontrolne przedłużone – (u obu pań doktor) dla Pacjentów wymagających szczególnie wnikliwej i dłuższej analizy sytuacji klinicznej, której ramy wykraczają poza czas przeznaczony na standardową wizytę kontrolną 150% podstawowej ceny wizyty kontrolnej za wizytę u dr BCG 45-60 minut; w przypadku dłuższych konsultacji niż wymienione, cena ustalana indywidualnie.
Wystawienie recepty bez wizyty lekarskiej 40 zł
Zaświadczenie 120 zł
Zaświadczenie + wydruk dokumentacji medycznej 150 zł
Zaświadczenie w języku angielskim cena ustalana indywidualnie
       

W związku ze zdarzającą się nieobecnością Pacjentów na umówionych i potwierdzonych wcześniej wizytach oraz nieodbieraniem telefonów w ramach konsultacji telefonicznych, co uniemożliwia innym chętnym osobom skorzystanie z porady w tym czasie, wprowadzona została opłata rezerwacyjna za nieodwołane wcześniej, niewykorzystane wizyty i konsultacje telefoniczne.

Każdy z Pacjentów na tydzień przed umówionym terminem otrzyma telefonicznie informację przypominającą o planowanej wizycie/konsultacji telefonicznej. Potwierdzenie w trakcie takiej rozmowy będzie traktowane jako wiążące. W sytuacjach losowych istnieje możliwość odwołania wizyty bez obciążenia kosztami do 24 godzin poprzedzających umówiony termin (telefonicznie osobiście lub przez SMS – na numer rejestracji 505-124-243, lub mailowo na adres reumatologia@przychodnia-orlik.pl). Nieobecność na nieodwołanej wizycie lub nieodebranie telefonu w czasie umówionej konsultacji telefonicznej będzie skutkować naliczeniem opłaty rezerwacyjnej w wysokości 50% wyjściowej ceny. Ponowne zapisanie się na wizytę w innym terminie będzie możliwe dopiero po uregulowaniu powyższej opłaty.

color
https://medycynazywienia.waw.pl/core/assets/a488b191f1/
https://medycynazywienia.waw.pl/
#70aa53
style1
paged
Wczytuję posty...
/home/klient.dhosting.pl/mariapluta/medycynazywienia.waw.pl/public_html/
#
off
none
loading
#
Sort Gallery
on
off
off
off
off